A múlt: Alternatív Pedagógusképző Műhely

Az Alternatív Pedagógusképző Műhely (APM) 1991-ben alakult. Békési Ágnes és Czike Bernadett alapították kettős céllal. Az egyik az akkor alakuló alternatív iskolák összefogása és szakmai műhelyének megteremtése volt. A másik a pedagógusképzés gyökeres reformja. Az alternatív iskolák közötti párbeszéd heti egy alkalommal zajlott, évekig „őszintén, komolyan” vitatták meg a közös problémákat, továbbhaladási irányokat. Minden jelentős alternatív iskola képviseltette magát, legtöbbjük éppen szakmai vezetője által.

A beszélgetések jó kapcsolatot alapoztak meg az iskolák között, a pedagógusok megismerték egymást, és – többek között ennek köszönhetően is – később, a szűkülő piac korában sem váltak versenyző ellenfelekké.

A beszélgetéseken a következő iskolák vettek rendszeresen részt:

 • Alternatív Közgazdasági Gimnázium,
 • Belváros Tanoda,
 • Burattino Iskola,
 • Carl Rogers Személyközpontú Iskola,
 • Gyermekek Háza,
 • Humanisztikus Kooperatív Tanulás (HKT, Benda József iskolája),
 • Kincskereső Iskola (Winkler Márta),
 • Közgazdasági Politechnikum,
 • Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola,
 • Novus Gimnázium,
 • Waldorf Iskola.

A pedagógusképzés reformját az alábbi témákhoz kapcsolódó akkreditált kurzusokkal igyekezett elősegíteni.

Értelmiséginek lenni
Filozófiai, pszichológiai, környezetvédelmi, szociológiai és irodalmi kurzusok, amelyeken a növendéknek alkalma van elgondolkodni a tanultakon, vitatkozni társaival és tanáraival az „Élet fontos dolgain”

A pedagógiai eszmerendszerek
Különös tekintettel a reform-és alternatív pedagógiák eszmevilágára és mai gyakorlatára. E kurzusok célja, hogy a növendékek a képzés során megtalálják a nekik megfelelő irányzatot, majd elmélyülhessenek benne.

Tanulásszervezési módszerek és tantárgy-pedagógiai kurzusok minden tantárgyhoz és minden korosztálynak
Kooperatív tanulás, differenciálás, projektpedagógia, epochális tanulás, felfedeztető tanulás stb. A frontális tanítás mellett sok új és hatékony módszer létezik a tanulók érdeklődésének felkeltésére, motivációjuk növelésére. Fenti módszerek alkalmasak a tolerancia és a társakkal való együttműködés fejlesztésére is.

Hasonlóság – másság
Pl. Egészség betegség, sérült gyerekek, a másság, multikulturalitás, tehetséges gyerekek, introverzió–extroverzió, szenvedélybetegségek stb. Ezek a témák alkalmasak az elfogadás és tolerancia növelésére, valamint alkalmassá teszi a növendékeket arra, hogy különböző gyerekekkel befogadó iskolában hatékonyan tudjanak tanítani. Itt kerül sor a különböző kultúrák és emberek értékeinek, életmódjának és történeteinek megmutatása, átélésére is.

Művészet
A különböző művészeti kurzusok a növendékek alkotásvágyát, önelfogadását, kreativitását, és ezen keresztül, nyitottságát, rugalmasságát hivatott fejleszteni.

1995-96-ban Összesen 10 darab, egyenként 120 órás továbbképzést akkreditáltatott a Műhely, ezek nagy részét neves szakemberek, illetve alternatív iskolák pedagógusai dolgozták ki és tartották meg.

A kurzusok a következők voltak:

 • Az alternatív pedagógiák elmélete és gyakorlata,
 • Hatékony tanulásszervezési módszerek (differenciálás, projekt, epocha, kooperatív tanulás) ,
 • Multikulturalitás itt és most,
 • Személyiségfejlődés és társadalomba illeszkedés,
 • Új tantárgyak és tanításuk,
 • Értékek,
 • Speciális bánásmódot igénylő gyerekek az iskolában,
 • Komplex művészet,
 • Alkalmazott dráma,
 • Iskolamesterek, élő pedagógiai irányzatok.

Ezeknek a kurzusoknak egy része, mind címében, mind tartalmában ma beépült a hivatalos főáramba, akkor is, ha alkalmazóik és használóik sokszor nem is tudják, honnan erednek. A Műhely akkori programjai ma már minisztériumi elvárások, az intézmények fejlesztésének és fejlődésének elengedhetetlen kellékei.