Képzések

Az alábbi képzéseket, műhelyfoglalkozásokat a tantestületek igényei szerinti időtartamokban vállaljuk.

A Szabad Iskolákért Alapítvány 120 órás akkreditált képzése

Örömmel tudatjuk, hogy Szabad Iskolákért Alapítvány akkreditáltatott egy 90+30 órás Alternatív pedagógiák című továbbképzést.

A képzés egy éves, összesen 12x10 óra, ebből 90 óra kontakt képzés, + 30 óra hospitálás. A képzés hétvégén, szombatonként zajlik, 2020. szeptember végén indul, 2021. áprilisában fejeződik be, helyszíne Budapest.  A konkrét időpontokat a jelentkezőkkel fogjuk egyeztetni. A képzésen a legkiválóbb alternatív iskolák alapító tanítói és tanárai tanítanak, a hospitálás helyszínei a következő iskolák: AKG alap és középiskola, Belvárosi Tanoda, Gyermekek Háza, Kincskereső Iskola, Lauder Javne Iskola, Közgazdasági Politechnikum, Rogers Iskola, Zöldkakas Líceum.

A képzés témái: alternatív pedagógiai áramlatok, pedagógusszerep változása, tevékenykedtető módszerek az iskolában: kooperatív tanulás, differenciálás, projekt, árnyalt értékelési módszerek, osztályfőnöki szerepek, kapcsolatok az iskolában, szabályok az iskolában, gyermekmegismerés, szociális kompetenciák fejlesztése.

A képzés ára 120 000 Ft/fő, részletfizetésre van lehetőség. 4 fő csoportos jelentkezése (egy iskola stb.) esetén 100 000 Ft/fő a részvételi díj. Jelentkezés a sziamuhely@gmail.com  e-mail címen, jelentkezési határidő: 2020. szeptember 15.

A jelentkezéshez kérünk egy rövid motivációs levelet. A képzést minimum 12 fő esetén tudjuk indítani.

További információk...

30 órás akkreditált képzés

Miért fontos a képzés?
A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevétele szükségessé a tanítási órákon a gyerekek aktivitására épülő módszerek alkalmazását. A kooperatív tanulás alkalmas arra is, hogy az egymás iránti elfogadást és segítő magatartást fejlessze, valamint erősíti az önálló tanulási képességeket is.
 
A képzés specialitása:
A program módszerében saját élményen alapuló továbbképzés, ami azt jelenti, hogy az elméleti tudnivalókat a gyakorlat útján, kooperatív módszerek segítségével élik meg, és sajátítják el a résztvevők.
 
A képzés tartalma: 
A képzés legfontosabb elemei a csoportalakítás, csoportfejlesztés, a kooperatív tanulás kulcsfogalmai, alapelvei, kooperatív tanulási módszerek, elméleti háttér, a pedagógusszerep változása, a különböző tanulásszervezési módszerek összehasonlítása, valamint a párban és kiscsoportban készített foglalkozástervek.
A képzéshez hozzátartozik a tanult szemlélet és módszerek saját gyakorlattal való összevetése, valamint az osztályhoz és a tantárgyhoz rendelés képességének kialakítása és fejlesztése. A képzés a kooperatív tanulás módszerközpontú elméletére épül. A gyakorlatorientált képzés jellege miatt elkerülhetetlen a csoportmunkákban való aktív részvétel.
 
A tanúsítvány kiadásának feltételei és az ellenőrzés, értékelés módja: 
Együttműködő részvétel a kiscsoportos kooperatív munkában, a képzés során felmerülő egyéni, önálló feladatok megoldása, összesen két. foglalkozásterv készítése egyénileg, párban vagy kiscsoportban.  
Az összóraszám 90 százalékán való részvétel.
Önálló kooperatív óraterv készítése. Az óratervnek meg kell felelnie a képzés folyamán tanult és megadott szempontoknak.
Az értékelés szempontjai: képes-e önálló és társas tanulást is lehetővé tevő tanulási folyamatot tervezni, problémaközpontú, társas- kapcsolatokat segítő feladatokat kidolgozni? A beküldött óratervet a képző írásban értékeli.
További információk...