A Szabad Iskolákért Alapítvány Alternatív Pedagógiai Rendszer (APR) szolgáltatásai

Kooperatív tanulás a gyakorlatban

Előadó: Szabad Iskolákért Alapítvány (SZIA)

30 órás akkreditált pedagógus-tovább képzés

A képzést tartó trénerek nagy tapasztalattal rendelkeznek, sokan közülük alternatív iskolai tanárok. Alapítványunk szakemberei, trénerei hozták be Magyarországra és adaptálták a Spencer Kagan féle kooperatív tanulás módszerét és Alapítványunk adta ki az első kiadását ennek a könyvnek.


Kinek szól?

Tantestületeknek ajánljuk és egyéni jelentkezőknek
1-12. osztály

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Szervezetfejlesztés, csapatépítés.
Az egész tantestület számára szervezetfejlesztési célból is hasznos lehet ez a képzés, mivel növeli a kollégák egymás iránti figyelmét, elfogadását és az együttműködést a tantestületen belül.
Inspirációt ad, a megújulás és változás irányába történő elindulást segíti, problémafeltárást és lehetséges megoldásokat is ad.

Mi a tartalma?

A képzésen a résztvevő kollégák megismerkednek sok, azonnal beépíthető kooperatív módszerrel. Ezek a módszerek a tanórákat és a tanítást felfrissítik és a diákok motivációját nagy mértékben növelik.

A képzés tapasztalataink szerint nagyon jó hangulatú, a résztvevő tanítók, tanárok szeretik ezt, a saját élményen alapuló munkaformát. Ehhez a képzéshez - vagy akár külön is - csatlakozhat mentorálás 30 órában, amelyben a diifferenciálás is megjelenik, mint felhasználható módszer, ezt egyénileg is tudjuk biztosítani.

A Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Előadó: Szabad Iskolákért Alapítvány (SZIA)

- Rövid ízelítő: 2 órás tantestületi értekezlet
- Szakmai nap: 1 napos tantestületi nevelési értekezlet
- 30 órás pedagógus-továbbképzés


Kinek szól?

Tantestületeknek
1-12. osztály

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése iskolai feladat is. A pedagógusok nap, mint nap érzik, hogy erre milyen nagy szükség van. A diákok társas készségeinek fejlesztése nagyon szisztematikus és folyamatos feladat. Sok tanító és tanár tanácstalan és úgy érzi, kevés segítséget kap ebben. A képzés megismertet egy komplex fejlesztő programot, amely a SZIA alapítvány honlapján is megtalálható.

Mi a tartalma?

A képzés megismerteti a tanítókat és tanárokat 1-12 osztályig egy komplex szociális kompetencia fejlesztő programcsomaggal. A képzés rávilágít e kompetencia összetettségére, megismerteti a résztvevőket azzal az elméleti háttérrel, amelyre ez a program épül. A résztvevők saját élmény útján, kooperatív tanulással jutnak el az egyes tantervek, háttéranyagok és konkrét óratervek, tananyagok megismeréséhez. A képzés alaklamas a részvevők szociális kompetenciáinak fejlesztésére is, de elsősorban arra való, hogy számtalan ötletet és kész foglalkozásterveket ismerjenek meg a pedagógusok. Fontos, hogy ezeket megfelelően alkalmazni is tudják majd saját osztályukban.

Szabályok az iskolában: Magatartáskezelés, fegyelem, biztonságos iskolai környezet

Előadó: Szabad Iskolákért Alapítvány (SZIA)

- Rövid ízelítő: 2 órás tantestületi értekezlet
- Szakmai nap: 1 napos tantestületi nevelési értekezlet
- 30 órás pedagógus-továbbképzés


Kinek szól?

Tantestületeknek

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

A diákok súlyos magatartási zavarai, a szabályszegések és fegyelem-sértések, az agresszió az iskolák közös, gyakran megoldhatatlannak tűnő problémája.
A sikeres pedagógia fontos alapja, hogy a gyerekek, tanárok és szülők biztonságban érezzék magukat az iskolában és megkapják az őket megillető bizalmat és tiszteletet, vagyis valódi partneri kapcsolatban élhessenek egymással.

Mi a tartalma?

A képzés során a pedagógusok saját élményű tanulással olyan módszereket és eljárásokat ismernek meg és gyakorolhatnak, amelyek közvetlenül támogatják munkájukat az alábbi témakörökben:az osztály lecsendesítésének praktikái, a figyelem fenntartásának lépései (ötletek)

 • a közös szabályalkotás és a szabályszegés következményei (eljárások, tevékenységek)
 • az indulatok kezelése, agresszív diákok és szülők, káromkodás, erőszak, első találkozás a „nehéz” osztállyal (javaslatok)
 • a magatartáskezelés nyelvezete, kollegiális támogatás a tanárok között (szemléletformálás)

A kurzus a résztvevők személyes, megelőző tapasztalataiból indul ki, az új ismeretek mindig ezekhez kapcsolódnak. A képzés munkaformája a kooperatív tanulás, amely lehetőséget a résztvevőknek tanári hitelességük, biztonságérzetük megerősítésére.

Meg tudod oldani - Gyakorlatok a stressz-kezelés, a kapcsolatokban való eligazodás, valamint az önbecsülés és az életvezetési készségek fejlesztésére.

Előadó: Dr. Czike Bernadett

Szabad Iskolákért Alapítvány, SZIA szakmai vezető, egyetemi docens, Pannon Egyetem

Kinek szól?

Osztályfőnököknek, pedagógusoknak, diákoknak

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Stresszt minden ember átél. A kérdés az, mennyire tud megbirkózni vele. Ezen a kurzuson segítséget adunk ahhoz, hogy a résztvevők az élet mindennapi és különleges helyzeteiben a lehető legjobb megoldáshoz folyamodjanak és tudatosan bánjanak érzelmeikkel. A kurzus nem terápia, nem helyettesít pszichiátert, pszichológust. Azonban támaszt és védelmet nyújt ahhoz, hogy a résztvevők a minden ember életében előforduló nehéz helyzetekkel egészségesen megküzdhessenek.

Mi a tartalma?

A kurzushoz kapcsolódik egy „Meg tudod oldani” című SZIA kiadvány, amely tartalmazza azokat a gyakorlatokat és feladatokat, amelyeket a kurzus során közösen feldolgozunk.
A kurzus foglalkozásain egyéni és kiscsoportos formában, konkrét gyakorlatokon keresztül közelítjük meg az egyes témákat.
Az önálló vagy kiscsoportos munkát minden esetben közös feldolgozás, megbeszélés követi.
A hétköznapi, normális életvitel része az önismeret, az érzelmek kezelése, a kapcsolatokban való eligazodás valamint a stressz kezelésének képessége. Ezekben segít a kurzus.

Élő Fejlődéslélektan

Előadó: Dr. Czike Bernadett

Szabad Iskolákért Alapítvány, (SZIA)

Kinek szól?

Osztályfőnököknek, pedagógusoknak, szülőknek

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Mindazok, akik éppen most lesznek, lettek szülők, vagy még otthon, velük élő gyerekük van, a kurzus során választ kaphatnak kételyeikre, sok mindenben megerősödhetnek, és sokat tanulhatnak. „Ha arra készül, hogy gyereke legyen, ha a csoda már megtörtént, és csecsemővel, kisgyerekkel, kölyökkel vagy kamasszal él együtt, ha kíváncsi más szülők élményeire, ha érdekli, mit gondol erről az együttélésről egy pszichológus, Czike Bernadett, várjuk szeretettel!” – írja Kereszty Zsuzsa, szerkesztő a könyvről.

Mi a tartalma?

A kurzus egy-egy életkorhoz kapcsolódó kérdések és válaszok és beszélgetések egy SZIA könyv kapcsán. Filmek, szakkönyvek is segítenek minket abban, hogy még komolyabban és még felelősségteljesebben, de ugyanakkor még boldogabban birkózzunk meg életünk talán legnagyobb kihívásával a szülőséggel.

Szathmáry Gábor, három kitűnő pszichológus, C. Molnár Emma, Ranschburg Jenő és Vekerdy Tamás tanít minket a könyvből, de a beszélgetés műfaja alkalmat adhat majd nekünk is arra, hogy kérdéseinkkel, válaszainkkal egymást inspirálva egyre jobban elmélyüljünk egy-egy korosztályban, egy-egy témában.

Kedvenceink, olvasást tanító csomag bemutatása

Előadó: Dr. Czike Bernadett

Szabad Iskolákért Alapítvány, (SZIA)

3 órás foglalkozás


Kinek szól?

óvónőknek, tanítóknak, szülőknek

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Azoknak a szülőknek, óvónőknek és pedagógusoknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a gyerekek kreativitását, meseírással, szövegértését, rajzzal vagy mesével, és a későbbi gördülékeny olvasást. A kis könyvek, amelyeket bemutatunk, személyesek, de más gyerekeknek is érdekesek, hiszen igazi szereplők vannak benne. A csupa nagybetű lehetővé teszi, hogy kisebb gyerekek számára is könnyen olvasható legyen. közös szórakozás – meseolvasás és meseírás kiváló eszköz az olvasás írás tanításához!

Mi a tartalma?

A rövid bemutató inspirációt ad a családoknak, pedagógusoknak a közös meseírásra a gyerekekkel!

A foglalkozás segít a játékos feladat megértésében és bemutat egy konkrét mesefolyamot, amelyet a szerző ugyanezzel a módszerrel gyerekeivel írt.

„Írjatok közösen mesét a gyerekekkel! Alkossatok együtt otthon, az óvodában vagy az iskolában! Töltsetek el fontos, meghitt délutánokat, mélyítsétek el a köztetek lévő kapcsolatot! a gyerek találja ki a történetet, ő diktál, s a felnőtt ír (ha nagyobb gyerekről van szó és szeretne írni, persze írhat ő is), lehetőleg csupa nagybetűvel, különféle színekkel. Az illusztrációt rajzolja a gyerek – vagy készítsétek együtt.”

Esetmegbeszélő csoport

Előadó: Szebényi Csilla

Belvárosi Tanoda iskolavezetőségi tag

Minimum 10 óra


Kinek szól?

Egy iskola azonos diákját vagy osztályát tanító pedagógusainak és a pedagógiai munkát segítő munkatársaknak.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Az esetmegbeszélés több szinten is választ ad, megoldást kínál.

 • Az egyébként többnyire magányosan küzdő pedagógusoknak lehetőséget teremt a találkozásra, a diák vagy az osztály problémájának közös feltárására, megismerésére, közös megoldási stratégia kidolgozására.
 • A pedagógusok számára ventillálási lehetőség, megélhetik, hogy nincsenek egyedül, kollégáik, adott esetben a szülők sorstársaik a problémában.
 • Minden érintett a saját nézőpontját muataja meg, ezáltal a többieké gazdagodik, a kép árnyalódik.
 • A közös megoldás, konszenzus keresésével, valamiféle közös bölcsesség munkálódik ki. A résztvevők a közösség élményét élhetik meg.
 • Egyfajta tanulás, önképzés történik, ahol egymás metodikájából, megoldásaiból is lehet merítkezni.

 

Mi a tartalma?

Egy-egy nehezen kezelhető diákkal vagy problémás osztállyal dolgozó munkatárs részvételével egy, vagy néhány esetmegbeszélő csoport lebonyolítása. Az esetmegbeszélésen az eset lehet egy problémás diák, akivel több pedagógus is küszködik, konfliktusai vannak társaival, tanáraival, nem vagy nem jó irányba halad tanulmányaiban, személyes életében. Eset lehet néhány diák konfliktusa, vagy zavaró, a közösséget bomlasztó magatartása, vagy egy-egy nehezen kezelhető osztály, valamint bármilyen olyan téma, ami az iskola életét megakasztja, felkavarja. Az esetmegbeszélésen minden a problémás diákban vagy osztályban érintett munkatárs, a diák esetén a szülő, esetleg családsegítő részt vesz, így garantálva a minél teljesebb feltárást, problémamegoldást. A csoportvezető segítségével az adott problémát körbejárjuk, az összes résztvevő szempontjából rátekintünk, és közös, mindenki számára elfogadható és képviselhető megoldást keresünk.

Pedagógus támogatás, szupervízió

Előadó: Szebényi Csilla

megbeszélés szerint


Kinek szól?

Pedagógusoknak, pedagógiai munkát segítő munkatársaknak, iskolavezetőknek, az iskolában bármilyen munkakörben dolgozó kollégáknak.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Iskolában pedagógusként vagy bármilyen más munkakörben dolgozva nagyon fontos, hogy magatartásunkkal, cselekedeteinkkel olyan értékeket képviseljünk, amely megfelelő tanulási környezetet biztosít diákjaink számára. Az iskolában, ahol szinte minden pillanatban interakciókba kerülünk gyerekekkel, kollégákkal, szülőkkel, személyiségünk, szakmaiságunk folyamatosan ki van téve ingereknek, kihívásoknak, amelyekre megfelelő válaszokat kell adnunk. Fontos, hogy ezekben helyzetekben a környezetünk és önmagunk számára is hitelesek legyünk, kiegyensúlyozott, de ugyanakkor rugalmas mentális állapotra van szükség. Ennek elérésében és fenntartásában segít a szupervízió.

Mi a tartalma?

Szakmai személyiség- és kompetenciafejlesztés, amely segít megőrizni mentális egészségünket, megelőzni a kiégést. A szakmai önismeret fejlesztésével rálátunk elakadásainkra, szakmai nehézségeinkre, és a mögöttük meghúzódó okokra. Így közelebb kerülünk saját működési módunk megismeréséhez, és ezáltal könnyebben túllépünk addig megoldhatatlannak tűnő, vagy vissza-visszatérő kínzó szakmai és emberi problémákon.

Nehezen kezelhető diákok – korai iskolaelhagyás megelőzése

Előadó: Győrik Edit

Belvárosi Tanoda iskolalapító

megbeszélés szerint
- Képzés/tréning 10-30 órás időkeret választható megállapodás szerint;
- Műhely 3 óra;
- Mentorálás egyéni megállapodás szerint


Kinek szól?

Középfokú oktatásban dolgozó pedagógusoknak, vezetőknek

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Sok diák unatkozik az iskolában, szélsőséges viselkedési módokkal hívja fel magára a figyelmet, lemarad a tanulásban, sokat hiányzik. A kimaradás felé sodródik. Ennek megelőzésében kulcsfontosságú a pedagógusok szerepe. A képzés ahhoz kínál kapaszkodókat, szemléletmódot, megközelítéseket és módszereket, hogyan lehetünk olyan pedagógusok, akik reagálni képesek ezekre a helyzetekre, értenek a problémás diákok nyelvén, támogatni, motiválni képesek őket.

Mi a tartalma?

A szélsőséges viselkedésű, veszélyeztetett diákokkal való kapcsolatépítés, bánásmód, fejlesztés tanulása, gyakorlása. Konkrét és gyakorlatban kipróbált eszközök feldolgozása és adaptálása a helyi lehetőségekhez.

Tanár coaching

Előadó: Kerékgyártó Judit

Rogers és Lauder Iskola pedagógiai vezetője volt, pedagógiai szekértő, kooperatív tréner

minimum 4 alkalom - 10 óra


Kinek szól?

Gyakorló tanítóknak, tanároknak
-akik még tudatosabban szeretnék végezni mindennapi munkájukat
-akik szeretnének fejlődni, megújulni
-akiknek van egy-egy nehezebb csoportjuk

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Gyakorlott tanároknak felfrissülést jelenthet újra értelmezni munkájukat abból a szempontból, hogy a diákok órai tevékenységére, gondolkodására, megnyilvánulására hogyan hathat egy-egy apró tanári viselkedésváltozás. Segítheti az esetleges elakadáson való átlendülést, a megújulást és a kiégés megelőzését is.
Kezdő tanároknak támogatás saját gyakorlatuk alakításához, kikristályosításához.

Mi a tartalma?

A tanár coaching egy folyamat, mely során a tanár konkrét segítséget kap a tanári gyakorlattal, tapasztalattal is rendelkező coach-tól órai munkájához.
A folyamat fókusza az a szakmai kérdés, hogy hogyan érhet el a tanár változást a diákok órai munkájában.
A tanár és a coach közös célokra épülő partneri, bizalmi kapcsolatot alakít ki, mely során a coach támogató szerepben van.
A coaching tartalma konkrét csoporthoz, konkrét célok, konkrét gyakorlati megoldások lépésről lépésre történő kidolgozása, gyakorlása, megvalósítása, a megvalósítás elemzése, továbbépítése.

A tantestület működésének tanulószervezetté alakítása

Előadó: Kerékgyártó Judit

minimum 10 óra


Kinek szól?

Olyan iskoláknak akik meg szeretnék újítani munkájukat vagy újonnan alakuló iskoláknak

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Ma az iskoláknak folyamatos újító tevékenységet kell végezniük ahhoz, hogy választ adjanak a diákok és szülők igényeire, a folyamatosan változó környezet kihívásaira.
Gyors, időszerű válaszokat csak akkor adhatunk, ha támaszkodunk a tantestületben rejlő lehetőségekre. Ha olyan működést alakítunk ki, melyben a tanárok autonómiája biztosított, képesek az egyéni és a közös felelősségvállalásra is. Átélhetik az együttműködés örömét és termékenyítő hatását munkájuk minőségére.
Szolgáltatásunkkal ennek a feltételeit, eljárásmódjait segítjük kialakítani iskolájukban.

Mi a tartalma?

A tantestület működésének tudatos átalakítása annak érdekében, hogy az iskolai innováció szolgálatába állítsák a tantestület tagjai sokféle erősségüket, tudásukat.
Az együttműködési keretek, a motivációs eljárások újragondolása az iskola stratégiai céljaihoz, annak innovatív megvalósításához való csatlakozási lehetőségek kialakítása. Olyan iskolai kultúra megerősítése, melyben azok is folyamatosan tanulnak, akiknek a diákok tanulásának szervezése, segítése a dolguk. Ezzel a tevékenységükkel pozitívan befolyásolják a diákok tanulási folyamatát is.

Iskolaszervezés A-Z-ig

Előadó: Kerékgyártó Judit

tanácsadás:
megbeszélés szerint


Kinek szól?

Működő vagy újonnan alakuló iskolák vezetőinek

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Ma az iskoláknak folyamatos újító tevékenységet kell végezniük ahhoz, hogy választ adjanak a diákok és szülők igényeire, a folyamatosan változó környezet kihívásaira.
Szolgáltatásunkkal tapasztalt iskolaműködtető szakemberek segítségét kínáljuk iskolájuk számára, akik abban támogatják Önöket, hogy megtalálják helyzetükből, lehetőségeikből szervesen építkező saját válaszaikat az iskola működésének különböző területein.

Mi a tartalma?

Szervezeti elemek működése; kapcsolat az iskola szereplői között; az iskola környezetének alakítása; újító pedagógiai megoldások bevezetése; a munkatársak motiválása; a törekvések közvetítése a szülők és a külső környezetfelé.

Iskola a XXI. században

Előadó: Kerékgyártó Judit

előadások
egy-egy előadás 2 óra


Kinek szól?

Iskolavezetők és pedagógusok

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Az előadások egyenként más-más oldalról mutatják meg a XXI. századi iskola legújabb megoldásmódjait, törekvéseit.
Mitől sikeres egy ország oktatási rendszere?
Milyen kompetenciákat fejlesszen az skola a XXI. században?
A tantestület működésének újragondolása a gyorsan változó környezetben.

Mi a tartalma?

Kitekintés a világ oktatási törekvéseire:
1. előadás: A finn oktatási rendszer
2. előadás: XXI. századi kompetenciák
3. előadás: A tantestület tanulószervezeti működése

Akut helyzet: Problémafeltárás, konfliktuskezelés, megoldások keresése

Előadó: Kiss Virág

általános iskolai tanító, Fillér utca, kooperatív tréner

min. 6 óra


Kinek szól?

Olyan tantestületeknek, munkaközösségek-nek, szülői közösségeknek, ahol valamilyen iskolai, aktuális konfliktus állt elő és külső segítséget szeretnének kérni a megoldáshoz

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Az adott közösségben, vagy a közösséget alkotó különböző csoportok között kialakult aktuális helyzet, konfliktus feltérképezésére alkalmas ez a foglalkozás. Biztonságos keretek között teret kap mindenki a saját érzéseinek megosztására, a lappangó, régóta hordozott konfliktusok feltárására. Ennek segítségével olyan szükségleteket fogalmazhatnak meg a közösség tagjai, amiket összegezve, rangsorolva, továbbgondolva a közösség magasabb szintre léphet.

Mi a tartalma?

Érzéskártyák segítségével az érzések feltárása, szükségletek megfogalmazása, rangsorolása, ezekből kiindulva stratégiák, megoldások keresése.

Pedagógus mentorálás megbeszélés szerint

Előadó: Kiss Virág


Kinek szól?

Kezdő vagy valamiben elakadó, kiégéstől tartó alsós tanítóknak

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Sokszor előfordul, hogy az ember nagyon magára marad a munkájával kapcsolatos problémáival, kérdéseivel. Ebben tudnék én segíteni szakmai ötleteléssel, segítéssel, szupervízióval.

Mi a tartalma?

Szakmai támogatás, segítés, megerősítés nyújtása kollégáknak.

„Nyugodt szülő” tanácsadás

Előadó: Kiss Virág

3 óra, egyéni vagy kiscsoportos


Kinek szól?

Beiskolázás előtt álló vagy már iskolába járó gyermekek szüleinek.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Manapság óriási teher a családok számára az iskolaválasztás, az iskolában járó gyerek támogatása. A laikus szülőkben sok kérdés, kétely merül fel, amit vagy nem tudnak kibeszélni, vagy nincs rá megfelelő személy, akivel ezt meg tudják osztani. Ezek a nehézségek a szülőkben is szorongásokat okozhatnak, amit persze a gyerekeik is akaratlanul átvesznek. Ennek a megoldására ajánljuk ezt a szolgáltatást egyénileg, vagy szülőcsoportoknak is.

Mi a tartalma?

Szülőkben felmerülő iskolával kapcsolatos kérdések, kétségek, félelmek megbeszélése egyéni és csoportos formában. Megerősítés, válaszok keresése, megnyugtatás.

Az iskola stratégiai fejlesztése

Előadó: Kiss Virág, Kerékgyártó Judit

Szakmai, módszertani tanácsadás megbeszélés szerint


Kinek szól?

Minden olyan iskola vezetésének ahol felmerülnek problémák, kérdések az iskola szakmai munkájával kapcsolatban.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Azok, akik benne vannak egy helyzetben, nem mindig tudnak kívülről ránézni az adott állapotra. Ebben nagy segítség lehet, ha egy külső segítőt kérnek arra, hogy objektív szemszögből nézve még mire lenne szüksége az adott iskolának, hogy még jobban és hatékonyabban tudjon működni.

Mi a tartalma?

Az eddigi szakmai gyakorlati tapasztalatomat tudom megosztani a kollégákkal, módszertani ötletekkel tudom segíteni munkájukat. A rendszerben való gondolkodásban és a hosszú távú tervezésben is segítséget tudok nyújtani.

Csapatépítés és ötletek a saját osztály csapatépítésére

Előadó: Kiss Virág, Kerékgyártó Judit

4x1,5 óra – egy napos tréning


Kinek szól?

Tantestületeknek, munkaközösségeknek.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Sokszor nincs idő egy hosszabb közös tantestületi képzésre, de jó lenne egy kicsit együtt, valamit tanulva, új közös élményt szerezve megújulni. Fontos a hozadéka ezeknek a látszólag játékos együttléteknek is. Sokszor előfordul, hogy a már sok-sok éve együtt dolgozó kollégák ilyen alkalmakkor tudnak meg egymásról olyan dolgokat, amit addig még nem. Ezek az apró momentumok segítik egy közösség formálódását, akár még egy intézményhez tartozás érzését, büszkeségét is erősíthetik.

Mi a tartalma?

A kooperatív tanulásszervezés alapelveire és gyakorlatára építő olyan interaktív, mozgásos, elgondolkodtató, egymás megismerését, megértését segítő játékok, tevékenységek összessége, melyek amellett, hogy új ötleteket adnak a mindennapi munkához, segítik a közösség formálódását, ami jó alapja lehet egy bizalommal teli, együttműködő munkának.

Hatékony konfliktuskezelés és megelőzés - resztroratív módszerek iskolai környezetben

Előadó: Págyor Henriette, Nyeste Hajnalka, Belák Filoména

pedagógiai tanácsadók

igény szerint választható:
- 30 óra + 10 óra mentorálás
- 2 óra érzékenyítő tréning


Kinek szól?

A képzés elsősorban pedagógusoknak, pedagógus közösségeknek szól, de lehetőség van a programon keresztül megszólítani a témában a szülőket és a gyerekeket is.
6-25 fő

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

A konfliktusok életünk minden területén előfordulnak, a munkahelyen és a magánéletben is. Ezért hasznos már az iskolai évek során megtanulni, hogy a konfliktusok megfelelő kezelése enyhíti a feszültséget, és pozitív változásokat hozhat, erősíti az autonómiát és az énhatékonyságot. A resztoratív szemlélet a szabályszegést a közösség és az elkövető közötti konfliktusként értelmezi, ezért legfőbb cél nem a büntetés kiszabása, hanem a szükségletek megállapítása, és a károk helyreállítása. A resztoratív módszer abban segíti a pedagógusokat, hogy bátorítsák diákjaikat arra, hogy aktívan vállaljanak felelősséget a tetteikért. Az eljárás legfőbb eredménye, hogy a kapcsolatokat hosszú távon helyreállítja és megerősíti. Az intézményekben más szintre helyezi a problémák kezelését.

Mi a tartalma?

A képzés során a resztoratív szemlélet rendszer szintű kialakításához, bevezetéséhez és következetes képviseletéhez nyújtunk segítséget, elméleti és gyakorlati oktatás, esetmegbeszélés, modellezés, igény szerint mentorálás eszközeivel.

A tizenéves diákok fejlesztő tevékenységét erősítő és elősegítő tanulási formák

Előadó: Somogyi Ágota

Tanár, közgazdasági Politechnikum, kooperatív tréner

10 órás tanácsadás


Kinek szól?

Természettudományokat tanító pedagógusoknak.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

A pedagógusszerep változásával szükségszerűvé válik olyan módszerek ismerete, használata, amely elősegíti a diákok hatékony tevékenységét, motiválttá teszi a diákokat a közös munkára.

Mi a tartalma?

Ez a 10 órás tanácsadás segítséget ad a természettudományokat tanító pedagógusoknak a kutatásalapú tanulás alkalmazásához és az ilyen típusú foglalkozások értékeléséhez.
A tanuló központú oktatás más értékelési formákat igényel, mint a hagyományos osztályzat.
A digitális kompetencia fejlesztése szerves része a tanári munkának. A tanácsadás keretében a tanárok segítséget kapnak a különböző eszközök megismeréséhez és jártasságra tehetnek szert ezen eszközök használatában.

Iskolák (Át)alakítása, a megújulás vezetési, szervezeti lehetőségei

Előadó: Dr. Szeszler Anna

docens, a Lauder Iskola korábbi főigazgatója

megbeszélés szerint


Kinek szól?

Iskolavezetőknek és iskolai innovációra nyitott pedagógusoknak szól, akik indíttatást, erőt éreznek magukban új vagy meglevő iskolájukban a változtatásra.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

A tartalomban felsorolt kérdések mindegyike az iskola hétköznapjainak meghatározó eleme. Tapasztalataim rendszerezett megosztása valószínűleg segítség lehet azok számára, akik e területeket fontosnak tartják. Bármelyik kérdéskörből kiindulva is lehet kisebb-nagyobb változásokat elérni, függően a helyi igényektől, elképzelésektől és lehetőségektől.

Mi a tartalma?
 • Iskolai légkör és a pedagógiai munka eredményességének összefüggései
 • Tudatosság és „pedagógiai ráérzés” kombinációinak szerepe egy tantestületben
 • Tantestület – tanárok együttműködésének finomhangolása, módszerek
 • Döntések születése, döntési kompetenciák rendszere egy szervezetben
 • Információk formális és informális útjai a tantestületben
 • Az apró innovációk sorsa, útvesztői
 • Konfliktuskezelés a testületen belül és a szülőkkel

A kisiskolások sajátos értékelésének gyakorlata

Előadó: Dr. Szeszler Anna

docens, a Lauder Iskola korábbi főigazgatója

megbeszélés szerint


Kinek szól?

Alsós munkacsoportok-nak és/vagy tanítóknak

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Mind az állami, mind az alapítványi jelleggel működő iskolák testületeinek segítség lehet a szemléletváltásban, az adott kereteken belüli határok tágításában, korszerű pedagógiai szemléletű, személyre szóló értékelés megvalósításában.
A személyre szabott szöveges értékelés 25 éve van a napirenden, miközben a közoktatásban viszonylag kevés tere van. Tudjuk, hogy fontos és hasznos lehet, de munkaigényes. Igazi pedagógiai csemege, amelynek eredménye csak az érintett gyerek és családja számára meghatározó, kifelé kevéssé látványos.

Mi a tartalma?

A képzés elméleti megalapozottsággal, több évtizedes gyakorlatra építve rendszerbe foglalt módszertani segítséget nyújthat az adott intézmény, vagy az érdeklődő pedagógusok számára. A választott formától függően lehetnek benne a különböző irányzatok megismerésére vonatkozó szakmai tanulmányok, a gyakorlati megvalósítás különféle lehetőségei, akár adaptáció a helyi viszonyokra.

Hatékony iskolát mindenkinek – inkluzív nevelés a gyakorlatban

Előadó: Lányi Marietta

Gyermekek Háza, alapító és pedagógiai vezető

(akkreditált pedagógus-továbbképző program)
30 órás akkreditált képzés


Kinek szól?

A képzés gyakorló pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak szól. Célja a befogadó, inkluzív nevelés, oktatás segítése.
A továbbképzések iránt nagy érdeklődés mutatkozott, mutatkozik, a hallgatói visszajelzések tükrözik, a pedagógusok igénylik az együttneveléssel foglalkozó, gyakorlatból táplálkozó képzéseket.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Egyre nagyobb a társadalmi igény a minden tanuló számára hatékony, eredményes együttnevelést megvalósító iskolákra.
A Gyermekek Háza befogadó közeget kíván biztosítani minden diákjának. Pedagógusai differenciált tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, személyre szabott, egyéni bánásmóddal, árnyalt értékeléssel igazodnak tanítványaik sokszínűségéhez. A program az 1993. óta SNI tanulók integrált oktatását valósítja meg.
A Gyermekek Háza módszerei alapján 1998-2003. között „Differenciálás a gyakorlatban, avagy hatékony iskolát mindenkinek” (26209-4/1998), majd 2004-től és 2009-től „Hatékony iskolát mindenkinek – avagy integrált nevelés a gyakorlatban címmel (OM 272/37/2004., OKM-2/19/2009.) akkreditált pedagógus-továbbképző program működött.

Mi a tartalma?

A képzés tematikai egységeinek célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban azt a nézetet, hogy az iskolai környezetet a tanulók egyéni szükségleteihez szükséges igazítani. Megismerteti a pedagógusokat az integrációhoz szükséges törvényi rendelkezésekkel, egyéni fejlesztési tervekkel, a differenciáló tanulásszervezési eljárásokkal, az árnyalt értékeléssel, az elfogadó légkörrel, a gyógypedagógiai, szülői együttműködéssel.
A képzés gyakorlatorientált, saját élményű, együttműködő tanulás jellemzi. A gyakorlat megismerését a Gyermekek Háza filmjeinek, tematikus órarészleteinek bemutatása, elemzése biztosítja.
A képzés helyszíne a Gyermekek Háza, illetve tantestület számára tervezett képzés esetén az adott iskola helyszíne. A képzés után lehetőség biztosított a Gyermekek Házában való hospitálásra.

Szakmai nap a Gyermekek Házában

Előadó: Lányi Marietta

Gyermekek Háza, alapító és pedagógiai vezető

4 óra


Kinek szól?

Pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, pedagógusképző egyetemek hallgatóinak, oktatási szakembereknek.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Egyre nagyobb a társadalmi igény a minden tanuló számára hatékony, eredményes együttnevelést megvalósító iskolákra.
A Gyermekek Háza befogadó közeget kíván biztosítani minden diákjának. Pedagógusai differenciált tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, személyre szabott, egyéni bánásmóddal, árnyalt értékeléssel igazodnak tanítványaik sokszínűségéhez. A program az 1993. óta SNI tanulók integrált oktatását valósítja meg és kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozás tanórai keretek között történő megvalósítására.

Mi a tartalma?

Célja a személyre szabott nevelési, oktatási gyakorlat bemutatása.
A szakmai nap keretén belül a résztvevők megismerhetik a Gyermekek Háza program pedagógiai elveit, egyéni sajátosságokhoz igazodó, a tanulók aktivitására épülő tanulásszervezési gyakorlatát.
A szakmai nap felépítése:
08.00 – 8.50 – Bevezető előadás, a Gyermekek Háza bemutatása
09.00 – 10.30 Bemutató foglalkozások (választható évfolyam, műveltségi terület)
10.30 – 11.00 Megbeszélés a fogllakozást tartó pedagógussal
11.00- 12.00 Konzultáció, a tapasztalatok megbeszélése

A kooperatív tanulás és a differenciálás alkalmazása

Előadó: Mendelovits Zsuzsa

AKG alapító, tanár, kooperatív tréner

képzés, tanácsadás: megbeszélés szerint


Kinek szól?

Gyakorló tanítóknak, tanároknak, és a pályát most kezdőknek, ill. a most tanuló leendő kollégáknak.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Az együttműködő tanulás lehetőséget ad nem csak a tantárgyak elsajátítására, hanem lehetőséget nyújt az önálló tanulás minőségének javítására, a szociális kompetenciák gyakorlására.

Mi a tartalma?

Megtanuljuk a kooperatív módszereket és alkalmazásukat. Gyakorlatot szerzünk ezekben.
A differenciálás módszertanával és elméletével ismerkedünk, és megtanuljuk, hogyan lehet alkalmazni a tanítási gyakorlatban.

Alternatív osztályfőnök: a patrónus

Előadó: Mendelovits Zsuzsa

megbeszélés szerint


Kinek szól?

gyakorló tanítóknak, tanároknak, és a pályát most kezdőknek, ill. a most tanuló leendő kollégáknak.

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

Azoknak az iskoláknak ajánljuk, akik szeretnék az osztályfőnöki rendszert megújítani, újragondolni, vagy épp most alapítanak iskolát és gondolkodnak a patrónusi rendszer bevezetésén.

Mi a tartalma?

A patrónus egy fajta iskolai „anya, apa”. Érdemes a témáról különböző nevelési helyzetekben beszélgetni.
A patrónus feladataival, lehetőségeivel foglalkozunk.

Felfedeztető matematika

Előadó: Mendelovits Zsuzsa

megbeszélés szerint


Kinek szól?

felső tagozatos és gimnáziumi matematika tanároknak

Milyen problémára ad választ? Mit fejleszt?

A felfedeztető matematika tanulás a gyerekek aktuális, éppen meglévő tudására építve, differenciáltan, sok önálló gondolkodást és munkát követelve tanítja a matematikát.

Mi a tartalma?

A felfedeztető matematikával konkrét gyakorlatok segítségével ismerkedünk meg. Lehetőség lesz önálló feladatsorok kidolgozására.